Spiritueel Paranormaal Centrum "Scarabee" Maassluis

De stichting is ingeschreven bij de K.v.K. te Rotterdam onder
nr  411.30.929 (sinds februari 1989)

© copyright  2002-2005
Scarabee   |   Agenda   |   FORUM   |   Contactadres   |   E-Cards   |   Bestuur+Zaal   |   Bijeenkomsten   |   Paranormalia   |   Cursussen   |   Beginselverklaring   |   Doelstelling   |   Overdenkingen   |   Wijsheden   |   Boekentips   |   Fotogalerij   |   Links   |   Gastenboek   |   Scherminstellingen

Hoofdpagina
Paranormaal Centrum   "Scarabee" heeft als uitgangspunt het religieus spiritualisme.  
bijgewerkt per: 11-okt-11

Bezoek het FORUM voor de nieuwste informatie | In november 2005 stopt de stichting zie de agenda

Uw boodschap voor vandaag:

Het spiritualisme wordt ook wel spiritisme genoemd.
Het deed opgang aan het einde  der 19e eeuw en tracht een
hernieuwde openbaring tot stand te brengen:

Mens u bent geen wezen van voorbijgaande aard, uw leven is
 oneindig. "Er is geen dood". "Er is geen vernietiging".
Geen scheiding voor eeuwig. Uw doden leven voort!

Het spiritualisme brengt geen nieuwe godsdienst. Het bevestigt slechts wat andere godsdiensten al eeuwen geleden  verkondigden.

Helaas was door de leer der dogma's  veel van de juiste leer verdrongen en verloren gegaan. Het spiritualisme herstelde het contact met de geestelijke wereld, zoals dat vroeger ook bij de eerste christenen bestond.

Van de Voorzitter
1989- 2005

Na bijna 18 jaar stopt de stichting per 21 oktober 2005
Voor de goede orde wil ik bij deze een  misverstand uit de wereld helpen. Ik ben niet ernstig ziek en verzorg nog steeds PARANORMALE AVONDEN EN CURSUSSEN.
Ik hoop dat het met jullie allen ook goed gaat.
Hartelijke Groet:
Wim Warbout


Foto's
Een sfeerimpressie van een openbare avond vindt u op pagina fotogalerij

Van/voor de leden
U kunt  uw vrienden verrassen met een van onze digitale kaarten op pagina E-Cards


Mijn boek & website
2011
Mijn boek "Eeuwig licht en leven"  is verschenen. U vindt meer informatie op mijn eigen site:

Wim Warbout


Overdenkingen
aarzel niet
om de pagina overdenkingen
 te bezoeken.
Uw dichterlijke bijdragen zijn welkom

Paranormalia
Op de pagina Paranormalia vindt u meer informatie over chakra's, meditatie enz.

Spiritualisme

Ons nieuwe onderkomen vanaf maart 2002Het religieus spiritualisme erkent niet alleen dat de mens een voortleven heeft na de dood, maar respekteert ook die mens, die dit niet gelooft uit angst of onwetendheid of wat de motieven ook mogen zijn van iemand die onze zienswijze niet aanneemt.

"Min de stilte in uw wezen, min de stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit geknield."

Adema van ScheltemaVolgens deze bezoekstatistieken: ontvingen wij
meer dan 6400 (stand 1 juli 2005) op deze site
Sedert 2002 vinden wij onderdak in de spirituele omgeving van het witte kerkje aan  de C.Huijgensstraat 1.


Wij hopen dat velen de weg naar dit nieuwe onderkomen zullen vinden
Bijeenkomsten

De stichting kent besloten avonden voor  leden en openbare avonden voor leden en introducés.

Deze vinden plaats op een vaste lokatie
zie pagina Bijeenkomsten.

vrijdag 20:00-22:30
LET OP
Bij alle avonden geldt dat  om 20:00 uur de deur dicht gaat

2004-2005

Cursussen
januari-april  2005 MOOG-cursus
en
tussenavonden

Links
de pagina  links bevat verwijzingen naar zoekmachines en interessante pagina's van anderen.


 Nieuwjaarsspeech 2005
De toekomst is voor ons een boek met zegelen; alleen de engel der openbaring mag ze weleens verbreken. Toch komt er bij de mens menigmaal het verlangen om - al was het slechts één jaar - vooruit te mogen zien. Wij wensen elkaar bij de jaarwisseling een "Gelukkig Nieuwjaar". Wij bedoelen hiermee: de afwezigheid van alle zorg, leed en tranen, maar desondanks krijgt ieder hiervan - elk jaar weer - ruimschoots zijn deel.

Wat zal dit nieuwe jaar brengen aan de wereld, aan ons land, aan onszelf?
Geen mens kan daar een juist antwoord op geven. Men zegt dat dit jaar zeer belangrijk zal worden. Dat de voortekenen er op wijzen dat de wereldcrisis haar hoogtepunt heeft bereikt. Dit voert mij naar de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden voor de geest. De dwazen waren zorgeloos geweest, terwijl de wijzen genoeg olievoorraad mee namen om hun lampen brandende te houden, ook te middernacht.

De tijd roept tot ernst.
 Laat ons niet inslapen als de dwaze maagden, die zonder olie niet in staat waren om de duistenis te middernacht te verdrijven. Onze vaten moeten gevuld zijn  met de olie van een bestendig bewustzijn. Waakzaam, werkzaam en als geroepen het hogere in onze gedachten te houden, opdat ook in donkere tijden - die middernachtperiode - onze lampen mogen branden en onze vaten voorzien zijn van die kostelijke olie van de Geest. Dan kunnen wij voorwaarts gaan de onbekende toekomst tegemoet om zo ook de onwetende te steunen in een overtuiging van de Geestelijke waarden.

Als wij  -zo doende - eenmaal ons versleten stofkleed hebben afgelegd, zullen de eeuwigheidsklokken de blijde aankomst inluiden van de zaaier. De zaaier die uitging om te zaaien en die dan binnengaat om zijn oogst in ontvangst te nemen in het ons bekende land "de sferen der Euwigheid".

"Een Gezegend Nieuwjaar wens ik U toe"!

Wim Warbout
- voorzitter -